برچسب : String

0

در بخش معرفی متغیرها ، متغیر String برای شما معرفی شد. گفتیم که متغیر String رشته است که میتوانید با آن کلمات و یا جملات را ذخیره کنید. رشته، مجموعه ای از کاراکترهاست. پس هر نوع مجموعه کاراکتری را می توان به صورت رشته درنظر گرفت. یک رشته می تواند با استفاده از کلمه کلیدی