این بخش از آموزش مربوط به رشته ها یا همان Strings در اندروید است. بخشی که میتونه تو خیلی از پروژه ها دیده بشه و مطمئنا شما تو اکثر برنامه...