در این بخش با یک اپلیکیشن اندرویدی دیگر در خدمت شما توسعه دهندگان عزیز هستیم. اپلیکیشن اندرویدی Android Quiz یک اپلیکیشن آزمون به صورت چهار گزینه ای است که می...