13 / 04 / 1401
Asia/Tehran 07:56

آلرت دیالوگ

آموزش برنامه نویسی اندروید با اندروید استودیو (بخش سی و دوم: برنامه نویسی دکمه بازگشت BackButton در اندروید)

در این قسمت از آموزش برنامه نویسی اندروید، می خواهیم کمی با دکمه بازگشت در اپلیکیشن های اندروید کار کنیم. قبل از این آموزش اگر با AlertDialog آشنایی ندارید حتما بخش...

08:00