با سلام چندین راه و برنامه برای اضافه کردن دکمه های مجازی در رامهای اندروید وجود دارد معمولا در خود رام AOSP همیشه وجود داشته و برخی کمپانیها با اضافه...