با سلام مبحث امنیت و اکانت جیمیل که باعث قفل شدن گوشی خیلیها می شود در اندروید 7 با بسیتن خیلی از راهها سختر شده است یکی از راههای که...