با سلام امروز آموزش استفاده از برنامه Qualcomm Smartphone Write IMEI Tool را بریتان آماده کردم با این ابزار می شود برای دستگاهای با پردازنده کوالام سریال تعیین کرد با...