همانطوری که در جریان هستید این مدل از دستگاه سریال اورجینالش توسط هیچ باکسی قابل ترمیم نیست و فقط برای این مدل تعدادی سرت وجود دارد که متاسفانه با رایت...