با سلام تمام برنامه های اندروید دارایی یک نام و یک آیکون هستند که معرفه برنامه ها می باشد اگر بخواهید خودتان نام و آیکون برنامه را تغییر دهید روشهای...