آموزش ویدیوئی ساخت RvSecuRitY و نکات اساسی در مورد BOOT.IMG   ✍️ همانطوری که در جریان فعالیت ما هستید ما کرنل هایی با نام RvSeuritY در سایت firmware.ir ارائه دادیم...