با سلام همیشه راههای زیادی برای برداشتن رمز گوشی فراموش شده می باشد اما گاهی هم هیچ راهی وجود ندارد در این پست به یک راه حل برای برداشتن رمز...