دوستان متاسفانه شرکت هواوی دیگر کد آنلاک بوتلودر ارائه نمی دهددر گوشیهای هواوی برای استفاده از کاستوم رامها و حتی روت نیاز به باز کردن بوتلودر دارید دریافت کد بوتلودر...