به نام خدا یکی از بهترین رامهای ساخته شده برای اندروید رام MIUI هست.که رام سریع و سبکی میباشد طی سالیان این رام تغییرات زیادی داشته والان شرکت سازنده این...