رامهای کاستوم بصورت فایل زپ می باشند و از طریق ریکاوری قابل نصب هستند گاهی هنگام نصب با خطایی Status 7 رو به رو می شوید در اولین اقدام سعی...