با سلام به تازگی در دنیایی اندروید فایلهای روت ساده پیدا می شوند این فایلها اگر آنها را باز بکنید یک فایل بوت خالی هستند ولی با این حال یکی...