با سلام برای ساخت UPDATE.ZIP نسبت به نوع کاری که می خواهید انجام بدید متفاوت می باشد نصب برنامه،پاک کردن برنامه،کپی کردن برنامه،نصب رام و نصب ریکاوری و غیره یکی...