با سلام قبلا در مورد پروژه تربل در پست زیر توضیح دادیماگر توضیحات را خواتدید و دستگاه شما از تربل پشتیبانی می کند می توانید با ما همراه باشید و...