با سلام در این آموزش چگونگی تبدیل فایلهای سامسونگ بعد از ویرایش به tar.md5 برای فلش با اودین داده می شود آموزش تبدیل بصورت دستی است این آموزش بصورت اختصاصی...