با سلام یکی از قابلیتهای اندروید O در آینده ویرایش و شخصی سازی نوار پایین دکمه ها می باشد بصورت عجیبی این قابلیت به مدت 9 ماه در اندروید N...