پورت رام Paranoid Rom به آسانی قبل از شروع آموزش دقت کنید که ورژن اندروید رام Paranoid Rom با رام بیس شما باید یکی باشد سعی کنید رامی که پورت...