با سلام هر رامی که وجود دارد به حتم یک کاربر نیازی به تمام برنامه های موجود در آن رام نیاز ندارد حتی خود کاستوم رامها نیز دارایی برنامه های...