هووای طرح بتا اندروید 7 نوقا را برای آنر 5C عرضه کرد

استاندارد

شرکت هووای اندروید 7 نوقا را بصورت طرح بتا برای گوشی آنر 5c عرضه کرد

طرح بتا اکنون فقط برای هند عرضه شده است

هووای برای ثبت نام در این طرح برای مرحله اول 50 نفر ثبت نام می کند

در مرحله دوم برای تست نسخه دوم 100 کاربر می توانند ثبت نام کنند

برای ثبت نام در این طرح باید مدل گوشی آنر 5c شما NEM- L22 باشد،و در ورژن NEM-L22C675B140/ B151 باشد