با سلام در گوشیهای سونی برای استفاده از کرنل و کاستوم رامها باید بوتلودر گوشی را آنلاک کنید با ما همراه باشید با آموزش چگونگی باز کردن بوتلودر دستگاهای سونی...