با سلام گوشیهای اپراتور اسپرینت همچنان به فراوانی در کشور ما یافت می شوند یا گاهی مسافرتی آنها را کاربران وارد می کنند بعد از فلش یا بصورت پیش فرض...