این روزها فراموش کردن قفل صفحه گوشی ها به یک معظل عمومی تبدیل شده و هر کسی میتونه در طول کار با دستگاه های موبایل پسورد خود را فراموش کند....