هشت سال از عمر پیام رسان واتس آپ می گذرد باید امیدوارم باشیم که مقداری از کیک تولد نیز نصیب کاربران این برنامه شود زمانی که این برنامه برای اولین...