برای پورت رام یا ساخت رام باید آن ار دئودکس کرد یک ابزار بروز دئودکس را امروز به شما معرفی میکنیم نام این ابزار Fulmics Deodexer می باشد که تحت...