پس از معرفی ابزارها و انجام یک پروژه ساده با استفاده از ابزارها، حال می خواهیم یاد بگیریم که چگونه یک گوشی واقعی را برای تست به محیط اندروید استودیو...