19 / 11 / 1401
Asia/Tehran 23:07

اتصال گوشی به محیط اندروید استودیو از طریق USB

آموزش برنامه نویسی اندروید با اندروید استودیو (بخش شانزدهم: اتصال گوشی به محیط اندروید استودیو از طریق WIFI)

در آموزش قبل، یاد گرفتیم که چگونه یک گوشی واقعی را با استفاده از USB به محیط اندروید استودیو برای انجام عملیات تست وصل کنیم. در این بخش می خواهیم...

09:00

آموزش برنامه نویسی اندروید با اندروید استودیو (بخش پانزدهم: اتصال گوشی به محیط اندروید استودیو از طریق USB)

پس از معرفی ابزارها و انجام یک پروژه ساده با استفاده از ابزارها، حال می خواهیم یاد بگیریم که چگونه یک گوشی واقعی را برای تست به محیط اندروید استودیو...

06:05