جمله ای معروف وجود دارد که می گوید: " گاهی بهترین معامله همانی است که صورت نمیگیرد" استیو بالمر در قسمت‌های مختلف شرکت مایکروسافت شامل توسعه سیستم‌های عامل، اجرا، فروش...