13 / 04 / 1401
Asia/Tehran 07:10

ارسال SMS

آموزش برنامه نویسی اندروید با اندروید استودیو (بخش پنجاه و یکم: ارسال پیامک Sms با استفاده از خود اپلیکیشن )

در بخش قبلی در مورد نحوه ارسال sms در اپلیکیشن با استفاده از Intent صحبت کردیم. پیام و شماره مخاطبی که می خواستیم پیام بفرستیم با استفاده از Intent به...

10:00

آموزش برنامه نویسی اندروید با اندروید استودیو (بخش پنجاه: ارسال پیامک Sms با استفاده از پیام رسان پیش فرض اندروید )

در بخش قبلی به قابلیت PhoneCall در برنامه نویسی اندروید، پرداختیم. با استفاده از PhoneCall می توانستیم با دادن یک شماره ، و زدن یک دکمه Button که بر روی...

09:17