با سلام قبلا ابزارها و روشهای برای استخراج فایلهای سیستم قرار داده بودیم امروز نیز با یک روش دیگر در ویندوز در خدمت شما هستیم برای شروع کار دو برنامه...