با سلام اولین نسخه توسعه دهندگان نسخه بعدی اندروید عرضه شده است و اکنون توسعه دهندها یکی یکی در حال پورت قابلیتها برای گوشیهای دیگر هستند یکی از این قابلیتها...