مدیر اجرایی امنیتی اندروید، "Adrian Ludwig" به تازگی اعلام کرده است که پیکسل گوگل و آیفون از نظر قابلیت های امنیتی بسیار شبیه به هم هستند. "Ludwig" همچنان اضافه کرد...