در حالی که فروش پرچمداران جدید سامسونگ با قدرت در جریان است و همه چیز بر وفق مراد کمپانی کره ای پیش میرود، چند روز پیش گزارشی در مورد وجود...