با سلام در برخی گوشیهای جدید حافظه داخلی بسیار کم می باشد معمولا می توان کش برنامه ها را انتقال داد به رم خارجی تا مقداری از حافظه در رم...