بسیاری از اپلیکیشن هایی که امروزه می بینیم، سال‌های سال است که با زبان برنامه نویسی سی نوشته شده‌اند که از آن جمله می‌توان به سیستم عامل یونیکس اشاره کرد...