این خبر یکی از اخبار مهم  رایتل درباره استفاده از اینترنت پرسرعت آن در حالت رومینگ است. اگر شما از مشترکین شرکت رایتل هستید و از اینترنت پرسرعت آن استفاده...