با سلام خواندن رمز پترن گوشیها به مرور و عرضه اندروید جدیدتر سخت تره شده است در گذشته با فعال بودن دیباگ می شد رمز را خواند اما اکنون دیباگ...