رامهای کاستومی زیادی هستند که با ورژنهای اندروید همچنان عرضه می شوند یکی از آنها OmniROM می باشد که از اندروید 4 به خاطر امنی سویچ معروف بود امروز می...