در این خبر قرار است بهترین و جداب ترین اپلیکشن ها و بازی این هفته را به شما معرفی کنیم. 1- نرم افزار Bear 2- مروگر Brave 3- برنامه Microsoft Selfie 4-...