آموزش تغییرات ظاهری در پترن گوشی

استاندارد

برای دادن تغییرات در قسمت پترن گوشی امروز یک آموزش برای شما آماده کرده ایم

تغییر مقدار شفافیت عکس در پترن

مقدار شفافیت عکس در پترن در رامها از عکس اصلی کم رنگتر می باشد

برای دادن تغییر فایل framework-res.apk را دیکامپایل کنید

فایل res\layout\keyguard_screen_unlock_portrait.xml را باز کنید

در خط چهار کد android:background=”#70000000″ را به background=”@color/transparent” تغییر دهید

می توانید هر رنگ دیگری نیز بدهید

یا می توان عکسی در مسیر drawable-hdpi قرار دهید و کد را android:background=”@drawable/patternlock_background” قرار دهید

ویرایش نقطه های پترن

عکس نقطه های قفل پترن در فایل framework-res.apk می باشد

و در مسیر res\drawable-hdpi می توانید آنها را پیدا کنید

عکس btn_code_lock_default.png خود نقطه می باشد

عکس indicator_code_lock_point_area_default.png دایره دور نقطه می باشد

و هنگامی که پترن را اشتباه وارد می کنید

عکس indicator_code_lock_point_area_red.png دایرهای اطراف

عکس indicator_code_lock_drag_direction_red_up.png خطی که مسیر اشتباه را نشان می دهد

و اگر بصورت نامرئی بود قفل پترن عکسهای زیر را می توان ویرایش کرد

indicator_code_lock_point_area_green.png

indicator_code_lock_drag_direction_green_up.png

نقطه وسط حین لمس صفحه

btn_code_lock_touched.png

می توانید آنها را شفاف بزرگ کوچک یا هر تغییری که بخواهید بدهید

برای خط سفیدی که هنگام نامرئی کردن خط پترن هست نیز فایل framework.jar را باز کنید

در مسیر smali/com/android/internal/widget/LockPatternView.smali در کد زیر

t-object v2, p0, Lcom/android/internal/widget/LockPatternView;->mPathPaint:Landroid/graphics/Paint;

    const/4 v3, -0x1

مقدار “-0x1” رنگ سفید می باشد می توانید هر رنگ hex را بدهید

برای نمونه کد 0x0 رنگ شفاف می باشد

هر گونه کپی برداری از متن بدون ذکر منبع شرعا حرام و مورد پسند نویسنده نمی باشد