17 / 11 / 1401
Asia/Tehran 19:49

توسعه اندروید

آموزش ویرایش و پورت رامهای مدیاتک (بخش چهارم:رفع باگ)

در این بخش از آموزش چگونگی رفع باگهای که ممکن است در رام بوجود بیاییند را آموزش بدهیمفایلهای زیر را از استوک به پورت کپی کنید \system\lib\libaudio.a2dp.default.so \system\lib\libaudio.primary.default.so \system\lib\libaudiocompensationfilter.so \system\lib\libaudiocustparam.so...

05:36