آموزش Debloat کردن رام

استاندارد

با سلام

هر رامی که وجود دارد به حتم یک کاربر نیازی به تمام برنامه های موجود در آن رام نیاز ندارد

حتی خود کاستوم رامها نیز دارایی برنامه های هستند که ممکن یکبار هم به کارتان نیایید

یا یک توسعه دهنده برای سریعتر کردن رام و بهینه تر شدن مصرف باتری نیاز میبینه برخی برنامه ها را از رام حذف کند

راههای متعددی برای انجام این کار وجود دارد

ولی باید دقت کرد ممکن با حذف یک برنامه خللی در کارکرد گوشی ایجاد شود

برنامه های برای این کار وجود دارد

این برنامه ها بیشتر برای تست می باشد که بتونید یک لیست خوب از برنامه های که می توان حذف کرد درست کنید

برنامه اولی که میخوام براتون معرفی کنم نامش Debloater است

این برنامه بر روی ویندوز اجرا می شود

گوشی را با تیک دیباگ وصل می کنید

لیست تمام برنامه ها میاد و از اونجا می تونید برنامه ها را حذف کنید و ببینید که خللی ایجاد می شود یا خیر

برای دانلود برنامه از لینک زیر استفاده نمایید

برنامه رو دانلود و گوشی را وصل کنید

همچنین نیز می توانید در بین رامهای موجود لیست برنامه های اضافی را ببیند و اقدام به حذف کنید

بعنوان نمونه لیست زیر قابل پاک کردن هست برای گوشی نوت3

[toggle title=”note 3 Deleted Apps” state=”close”]/system/app/Books.apk /system/app/Chrome.apk /system/app/Gmail2.apk /system/app/GMS_Maps.apk /system/app/Hangouts.apk /system/app/Magazines.apk /system/app/Music2.apk /system/app/PlayGames.apk /system/app/PlusOne.apk /system/app/Street.apk /system/app/talkback.apk /system/app/Velvet.apk /system/app/Videos.apk /system/app/VoiceSearchStub.apk /system/app/YouTube.apk /system/app/GoogleSearchWidget2.apk /system/app/WebManual.apk /system/app/YahoostockPhone2013.apk /system/app/StoryAlbumWidget.apk /system/app/FotaClient.apk /system/app/SimpleWidget.apk /system/app/Bloomberg.apk /system/app/BeamService.apk /system/app/Dropbox.apk /system/app/DropboxOOBE.apk /system/app/Evernote.apk /system/app/Flipboard.apk /system/app/SketchBookStub.apk /system/app/TripAdvisor_Stub.apk /system/app/TravelService.apk /system/app/ChatON_FEATURE_H.apk /system/app/SPPPushClient_Dev.apk /system/app/InteractiveTutorial.apk /system/app/CHS_J_Device_only.apk /system/app/SamsungApps_H.apk /system/app/SamsungHub_land.apk /system/app/SamsungHubUpdater.apk /system/app/SamsungLink18.apk /system/app/SamsungVideo_H.apk /system/app/Peel.apk /system/app/SamsungWatchON.apk /system/app/GroupPlay_25.apk /system/app/SHealth2_5.apk /system/app/SensorService2_5.apk /system/app/S_Translator_CSLi_STUB.apk /system/app/StoryAlbumStubActivation.apk /system/app/VideoEditor_Lite_H.apk /system/app/SBrowserTry.apk /system/app/EasyFavoritesContactsWidget.apk /system/app/EasyLauncher.apk /system/app/EasySettings.apk /system/app/S-Voice_Android_phone_H.apk /system/app/SamsungTTS.apk /system/app/AirMotionTryActually.apk /system/app/PanningTryActually.apk /system/app/ANTPlusPlugins.apk /system/app/ANTRadioService.apk /system/app/AntHalService.apk /system/app/Blurb.apk /system/app/SNS.apk /system/app/PolarisViewer5.apk /system/app/PCWClientS18.apk /system/app/SPDClient.apk /system/app/ELMAgent.apk /system/app/BluetoothTest.apk /system/app/WlanTest.apk /system/app/PickUpTutorial.apk /system/app/InteractiveKeyguardTutorial.apk /system/app/PreloadInstaller.apk /system/app/CloudAgent.apk /system/app/DSMForwarding.apk /system/app/DSMLawmo.apk /system/app/FWUpgrade.apk /system/app/LocalFOTA.apk /system/app/MusicLiveShare2.apk /system/app/ShareVideo.apk /system/app/SyncmlDM.apk /system/app/SyncmlDS.apk /system/app/MobilePrintSvc_CUPS.apk /system/app/MobilePrintSvc_CUPS_Backend.apk /system/app/MobilePrintSvc_Epson.apk /system/app/MobilePrintSvc_HP.apk /system/app/MobilePrintSvc_Samsung.apk /system/app/MobilePrintSvc_WFDS.apk /system/app/sCloudBackupApp.apk /system/app/sCloudBackupProvider.apk /system/app/sCloudDataRelay.apk /system/app/sCloudDataSync.apk /system/app/sCloudQuotaApp.apk /system/app/sCloudSyncCalendar.apk /system/app/sCloudSyncContacts.apk /system/app/sCloudSyncSBrowser.apk /system/app/sCloudSyncSNote3.apk /system/app/Samsungservice_H.apk /system/app/KNOXStub.apk /system/app/KNOXAgent.apk /system/app/KNOXStore.apk /system/app/KnoxAttestationAgent.apk /system/app/KLMSAgent.apk /system/app/ContainerAgent.apk /system/app/GoogleSearchWidget2.odex /system/app/WebManual.odex /system/app/YahoostockPhone2013.odex /system/app/StoryAlbumWidget.odex /system/app/FotaClient.odex /system/app/SimpleWidget.odex /system/app/TravelService.odex /system/app/InteractiveTutorial.odex /system/app/SBrowserTry.odex /system/app/EasyFavoritesContactsWidget.odex /system/app/EasyLauncher.odex /system/app/EasySettings.odex /system/app/AntHalService.odex /system/app/SPDClient.odex /system/app/ELMAgent.odex /system/app/BluetoothTest.odex /system/app/WlanTest.odex /system/app/PickUpTutorial.odex /system/app/InteractiveKeyguardTutorial.odex /system/app/PreloadInstaller.odex /system/app/DSMForwarding.odex /system/app/DSMLawmo.odex /system/app/FWUpgrade.odex /system/app/MusicLiveShare2.odex /system/app/ShareVideo.odex /system/app/SyncmlDM.odex /system/app/SyncmlDS.odex /system/app/AirMotionTryActually.odex /system/app/PanningTryActually.odex /system/app/KNOXAgent.odex /system/app/KNOXStore.odex /system/app/KnoxAttestationAgent.odex /system/app/KLMSAgent.odex /system/app/ContainerAgent.odex[/toggle]

همین طور که می بینید لیست بلند بالایی هستش با پاک کردن این لیست رام بسیار سبک می شود

بخصوص رامهای سامسونگ پر هستند از این برنامه ها

موفق باشید