Auquastrong 5.1 موبایلی قابل توجه با قیمت ۷۵ دلار است که توسط شرکت Intex Technologies  وارد بازار خواهد شد. شرکت Intex Technologies یکی از تولیدکنندگان برتر موبایل در هند است....