برای ساخت فایل فلش و روت شده یک آموزش براتون تدارک دیدم که با آشپزخانه اندروید انجام می گیرد برای دانلود آشپزخانه و نصب به پست زیر مراجعه نمایید پس...