روز پیش شاهد لو رفتن اطلاعات زیادی از نمای روبه رویی نسل جدید Mate هوآوی بودیم؛ تصاویری که نشان دهنده ی دو طراحی متفاوت از این دستگاه بود. نمونه اول...