اندروید 8 به تازگی عرضه شده است و همچنان گوشیهای زیادی منتظر دریافت این نسخه از اندروید هستند قابلیتهای زیاد در این سیستم عامل گنجانده شده است برخی از این...