با سلام در گوشیهای سامسونگ طبق سیاستهای شرکت برخی قابلیتها و مونها در رام طبق منطقه رام مخفی هستند با ما باشید تا چگونگی فعالسازی این قابلیتها و منوها را...