صبح امروز بود که جدیدترین قابلیت نرم افزار پیام رسان تلگرام سرانجام در دسترس کاربران ایرانی قرار گرفت. به کمک ویژگی جدید، کاربران می توانند از داخل برنامه تلگرام و...